22. februar 2012

Občni zbor PD Blagajana

V soboto, 11. 2. 2012, je v prostorih OŠ Polhov Gradec potekal občni zbor planinskega društva Blagajana. Kar 32 let je že minilo, kar so to društvo ustanovili in glede na vzdušje in obiskanost občnega zbora, so bila to zelo uspešna leta.
Da so se vsi prisotni ogreli, so si ogledali posnetke pohodov, ki so jih v letu 2011 opravile Vesele planinke in ostali planinci pod vodstvom vodnikov. Za prijetno vzdušje, so kot vsako leto, poskrbeli mladi planinci. Ker je bil za nami kulturni praznik, so se spomnili našega pesnika Franceta Prešerna in uprizorili pesem Povodni mož. S skromnimi darilci so se zahvalili vsem vodnikom, ki jih budno spremljajo na pohodih.
O delu društva v letu 2011 je spregovoril predsednik Stane Dvanajščak, komisije društva so podale letna poročila.
Z letošnjim letom je potekel mandat komisijam v društvu, zato je bilo potrebno izvoliti nova. Vodnik Herman Rednak je na zelo duhovit in domiseln način podal predloge za nove člane odborov in predsednika. Glede na uspešno delo dosedanjega vodstva in komisij, ni bilo težko izvoliti novih kandidatov. Vsi udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli predlagane kandidate. Tako bo društvo še naprej vodil dosedanji predsednik Stane Dvanajščak, ki je ob izvolitvi poudaril, da je pred nami še veliko dela in pomembnih nalog. Kot najpomembnejše je navedel povečanje števila članov v društvu, sodelovanje z občino in društvi v kraju, sodelovanje s šolo, dokončanje del na planinski koči, izvedbo očiščevalne akcije Očistimo svet, izpeljavo vseh predvidenih izletov in organizacijo tabora za mlade planince.
Priznanja društva so tokrat prejele tri planinke in sicer: Marija Hribernik, Darinka Raztresen in Francka Rednak.
Najbolj zagrizeni pohodniki so prejeli priznanja za večkrat prehojeno Polhograjsko planinsko pot, za prehojeno Slovensko planinsko transverzalo....
Podeljenih je bilo tudi nekaj »skal« s Polhograjske Grmade za okrogle obletnice.
Prisotne je pozdravil župan občine Dobrova Polhov Gradec gospod Franc Setnikar in ob tem podelil društvu priznanje občine za 32-letno uspešno delovanje.
Občnega zbora se je udeležilo več predstavnikov drugih planinskih društev in društev iz kraja. Prav vsi so ob pozdravu izrekli tudi priznanje in pohvalo za slišano in predstavljeno delo. Ob zaključku se je predsednik Stane Dvanajščak zahvalil še vsem sponzorjem, ki so prispevali dobitke za srečolov in OŠ Polhov Gradec, ki je odstopila prostore za izvedbo občnega zbora.
Kot vedno, je po uradnem delu sledilo veselo druženje planincev ob zvokih ansambla Jurčki.

Mentorica planinske skupine: Simona Planinc

Ni komentarjev: